خانه
En
02122367612

مکانیزم های موتورایز سایه روشن

ما هستیم بخاطر تکامل بخشیدن به صنعتی که آنرا ایجاد کرده ایم و این معنی پر شور و شجاعانه ای از کار و تلاش برای بودن است

افتخار صادرات
افتخار صادرات

گروه تولیدی صنعتی سایه روشن با 55 سال پشتوانه صنعت سازه‌های آلومینیومی و 15 سال پشتوانه صنعتی سازه‌های پارچه‌ای کششی، توانسته با تکیه به پشتوانه قوی صنعتی خود به عنوان صادرکننده موفق سیستمهای موتورایز، بازارهای حوزه خلیج فارس و حتی بخشی از اروپا را در اختیار بگیرد. اجرا بیش از 300 پروژه در خارج از ایران گواه این موفقیت میباشد. مجموعه سایه روشن توانست با وجود عرضه کنندگان هم صنف و رقیب، در بازار رقابتی قطر، سایر رقبا را از میدان خارج و بازار هدف را از آن خود نماید. تاکنون محصولات ما به کشورهای ترکمنستان، قطر، امارات متحده عربی و سوئد صادر گردیده است. از دیگر بازارهای هدف سایه روشن بعد از کشور قطر،سایر همسایگان ایران از جمله امارات متحده عربی و آسیای میانه و اروپا میباشد. البته این ابتدای راه است و امید است که این موفقیت مسیری شود برای صادرات هرچه بیشتر محصولات موتورایز سایه روشن به بازارهای بین المللی و دیگر کشورهای منطقه.

جزئیات برای ما همه چیز هستند

جزئیات برای ما همه چیز هستند

سقف متحرک پارچه ای از اجزای مختلفی تشکیل شده اند. کیفیت هر کدام از اجزا، تامین کننده کیفیت نهایی یک سقف متحرک پارچه ای میباشد.
ما میخواهیم در اینجا، امروز دیگران از ما تعریف کنند. تعریف کنند از نگرش متفاوت ما نسبت به جزییات، اتصالات، مقاطع، مکانیزمها و روشهای نصب، در محصولاتی که ایجاد کرده ایم.
در سال ۲۰۱۴ ما با پیشینه‌ی ۵۵ ساله صنعتیمان توانستیم محصولی جدید را متولد و به مردم کشورمان ارائه نماییم. ما همیشه سخت تلاش کردیم تا همه شور و شوق خود را برای آن نشان دهیم.
پشت تلاشهای ما یک اخلاق کار قوی وجود دارد. اخلاقی که از عشق به چیزهایی که به درستی انجام می شود ساخته شده است.

درباره سایه روشن

درباره سایه روشن

محصولات ما با عشق طراحی و ساخته میشوند. توسط بچه‌های این سرزمین برای مردم این سرزمین
امیدواریم با کیفیت بالای محصولات و خدماتمان بتوانیم اعتماد را به کالای ایرانی برگردانیم .
سایه روشن به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده سقف متحرک پارچه ای و سیستم های موتورایز در ایران از قبیل پنجره گیوتینی ، شاتر پنجره، پرده کابلی، شیشه اسلایدینگ و سازه پارچه ای افتخار دارد تولیدات خود را با بالاترین سطح کیفی در بازار صنعت ساختمان ایران ارائه نماید.
ما در تلاش هستیم تا با نگرش متفاوتمان نسبت به جزییات، اتصالات، مقاطع، مکانیزمها و روشهای نصب در محصولاتی که تولید میکنیم تعریف دیگران را بشنویم .
ما هستیم به خاطر تکامل بخشیدن به صنعتی که آن را ایحاد کرده ایم و این معنی پر شوذ و شجاعانه ای از کار و تلاش برای بودن است البته با توکل به خداوند متعال …

 • قوانین شهرداری برای احداث سقف جمع شونده چگونه است و برخورد شهرداری چگونه خواهد بود ؟

  طبق قانون ایجاد انواع سقف جمع شو و موقت مانعی ندارد ، این شبیه آلاچیق یا هر نوع برزنتی هست که شما با یک داربست بندی مختصر روی حیاط خود می گسترانید و پس از مدتی جمع آوری میکنید. سقفهای جمع شونده برقی فقط نمونه مدرن و مجهز به موتور همان برزنت های گسترده شده هستند . طبق تجربیات سایه روشن در دو دست از موارد پروژه ها دچار مشکل و اختلاف با شهرداری میشوند . یک دسته اماکنی که حیاط آنها جزء مشاعات ساختمان و حق معنوی حیاط متعلق همه مالکین ساختمان میاشد و درصورت شکایت دیگر مالکین به شهرداری ، مسائل و مشکلاتی بوجود خواهد آمد. دسته دوم اماکنی که میخواهند از تراس یا بام خود ، بهره برداری تجاری داشته باشند . که در این دست موارد مشکل شهرداری ، کاربری غیر از تراس و بام است نه اینکه چرا سقف متحرک نصب میشود.

 • با توجه به متحرک بودن سقف متحرک ، چگونه این سقف و تا چه حد آب بندی میشود ؟

  غشاء تاشونده سقف متحرک صد در صد ضدآب و کاملا در برابر نفوذ رطوبت عایق است. ما به منظور عدم نفوذ قطرات باران تسمه لاستیکی 5 سانتیمتری را در قسمت گوشه پایینی ریلها جاگذاری و نصب مینماییم و برای هدایت صحیح آب باران به داخل ناودانی نیز از نوار شیب داری که شبیه منقار پرنده است استفاده میکنیم . لذا سقف متحرک در زمان بارش باران صد در صد آب بند خواهد بود.

 • گارانتی سایبان برقی سایه روشن به چه صورت است؟

  گارانتی برای پارچه و موتور سابان برقی به مدت پنج سال و برای ریل و اجزاء و یرآق آلات سقف برقی به مدت دو سال ارائه میشود. شما میتوانید پس از اتمام عملیات نصب سقف و رسید تحویل نصب سف اتوماتیک ، برگه گارانتی را از واحد فروش سایه روشن دریافت نمایید .

 • برای نصب سقف برقی به چه تکیه گاه هایی در کف یا بدنه ساختمان نیاز است ؟

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺳﺎزه سقف برقی و اﺗﺼﺎﻻت آن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ در ﻧﺤﻮه ي اﺗﺼﺎل آن سایبان برقی ﺑﻪ ﮐﻒ ﯾﺎ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد، ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ سقف برقی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﯾﮏ سقف برقی ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺪاﻧﯿﻢ. ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺼﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﺼﺎب ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه سقف متحرک اﺳﺖ . ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ، اﯾﺪه ﻫﺎي مختلفی برای نصب ﭘﻠﯿﺖ ﮐﻒ ﺳﺘﻮن ها و بیس سقف متحرک را دارد که ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و اجرای آن تکیه گاه ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت سازه ای در نقشه های تهیه شده با تمام جزییات ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ جهت اجرا اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . به صورت کلی اینطور میتوان گفت که اگر مالک و بهره بردار امکان و اجازه دسترسی و جوش کاری نصاب را به اسکلت ساختمان فراهم نماید ، بهترین حالت اتصال ایجاد خواهد شد و اگر مالک یا بهره بردار تاکید دارد که سازه سقف متحرک صرفا به بدنه دیوار و کف پیچ و رولپلاک شود، ضعیف ترین حالت اتصالایجاد خواهد شد . البته حالتهای دیگری از اتصال سازه سقف متحرک به بدنه ساختمان از جمله ایجاد فلاور باکس و ... وجود داردکه میتوان آن حالتها را نیز بین این دو فرضیه دانست.

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم