خانه
En
02122367612
سقف جمع شونده روفگاردن بانک گردشگری

سقف جمع شونده روفگاردن بانگ گردشگری مرکزی-سئول

امتیاز دهید

هدف از نصب سقف جمع شونده :

سقف جمع شونده بانگ گردشگری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ اصلی سقف اتاق نشیمنی که در روفگاردن ساختمان وجود داشت طراحی گردید

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ این سایبان برقی در دی ماه ﺳﺎل 1393 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .

پشت پرگولاهای دکوراتیو طرفین راست و چپ سقف متحرک نیز از سازه های پارچه ای کششی ثابت استفاده گردیده است. در واقع تمام اتاق با استفاده از سازه چادری ثابت و متحرک مسقف شده  است

سقف جمع شونده روفگاردن بانگ گردشگری

معرفی حالت و مشخصات سقف جمع شونده  :

سیستم نصب سقف جمع شونده روفگاردن بانگ گردشگری به صورت یک شیب بوده است

ابعاد آن 4.5 متر در راستای ریلهای سقف جمع شونده و 7.5 متر عرض دهانه میباشد. با توجه به محدودیت فاصله 4 متر بین ریلها تعداد ریل استفاده شده در این سایبان برقی 3 عدد میباشد. که یک ریل بصورت میانی در سقف دیده میشود که ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺳﻘﻒ از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﭘﻨﻬﺎن میگردد. دو ریل دیگر کاملا به بدنه متصل و فاصله بین آنها برای جلوگیری از نفوذ آب کاملاً آببند شده است

دو طرف سقف جمع شونده سازه چادری ثابت که برای قسمتهایی از پلان که هندسه نا متقارن داشتند طراحی شده است

با بکارگیری یک موتور سامفی ساخت کشور فرانسه که در انتهای ریلها کار گذاشته شده سقف باز و بسته میشود. به منظور افزایش طول عمر پارچه سقف اتوماتیک از ورقهای فلزی که در انتهای ریلهای آلومینیومی نصب میشوند استفاده شده است

سقف-برقی-روف-گاردن-بانک-گردشگری

این ورقهای فلزی با جلوگیری از نشست گرد و خاک ، تابش نور آفتاب، ممانعت از  نشست برف و یخ زدگی ، بر روی پارچه جمع شده سایبان برقی ، طول عمر بیشتر غشاء PVC سقف را فراهم میسازد .

زمان بندی مراحل طراحی،ساخت و نصب سقف :

طراﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ پلان نامنظم که همراه با طراحی سازه فولادی سقف میشد در ﻣﺪت 12 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك و فرآوری سازه چادری در مدت 8 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. نصب سازه فولادی این پروژه را تیم شرکت سایه روشن بر عهده داشت که در زمان 14 روز اجرا گردید و در ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 12 روز سقف متحرک ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم