مشاوره آنلاین
En
02122367612

سقف متحرک مسکونی اشرفی اصفهانی

سقف-برقی-حیاط--مسکونی-اشرفی-اصفهانی

پروژه سقف متحرک مسکونی اشرفی اصفهانی توسط شرکت سایه روشن در سال 95 اجرا شده است.

 این سقف جمع شونده، یک سایبان کوچک برای پوشش حیاط میباشد.

مساحت تحت پوشش این سایبان برقی 12 مترمربع است.

سقف متحرک از اطراف به دیواره های ساختمان موجود متصل و نصب شده است.

سقف-متحرک-حیاط--مسکونی-اشرفی-اصفهانی سایبان-متحرک-حیاط--مسکونی-اشرفی-اصفهانی