خانه
En
02122367612
سایبان-متحرک-رستوران-کانکا-جماران

سایبان متحرک رستوران کانکا – جماران

هدف از اجرای سایبان متحرک رستوران کانکا

اجرای سایبان متحرک رستوران کانکا به منظور ﭘﻮﺷﺶ، ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازي روف گاردن رستوران و ایجاد فضایی دلنشین برای صرف غذا و گذراندن زمان، با ثبت خاطره­ هایی خوش.

 

رستوران کانکا طبقه 15 بام مجتمع تجاری جم سنتر در منطقه جماران تهران دارای مساحتی بالغ بر 560 متر مربع است.

تراسهای رستوران کانکا نزدیک به دامنه­ ی کوه های شمالی و تقریبا در بلندترین نقطه تهران هستند. مهمانان این رستوران اشراف کامل به چشم انداز شهر تهران دارند.

پیشنهاد میشود نمونه های بیشتر پروژه های اجرا شده سقف متحرک روف گاردن را مشاهده کنید

سایبان متحرک رستوران، علاوه بر زیبایی، امکان باز و بسته شدن در شرایط متنوع جویی را به بهره بردار میدهد.

و امکان استفاده از آب و هوای فصل بهار و شبهای تابستان را فراهم مینماید.

سقف-برقی-رستوران-کانکا-جماران

معرفی تخصصی طرح سایبان متحرک رستوران کانکا

متریال بکار رفته در سایبان متحرک رستوران کانکا:

پارچه­ بکارگیری شده متشکل از الیاف پلی استر با روکش PES/PVC/ACR میباشد.

ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آلمان و ﺑﻪ رﻧﮓ سفید دارای 5 سال گارانتی و طول عمر مفید 20 سال میباشد.

حرکت سایبان متحرک توسط یک عدد موتور در انتهای ریلها، با سهولت، کمترین صدا، بواسطه ­ی یک ریموت دستی انجام میپذیرد

به منظور هدایت مناسب آب سطح سایبان متحرک رستوران از گاترهایی استفاده شده که در دل ستونها مخفی میباشند.

این گاترها آب باران را به کف شور تعبیه شده در کف بام هدایت می­کنند.

رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ به خواسته­ ی معمار پروژه ﺑﻪ رﻧﮓ سفید اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

روی پروفیلهای آلومینیومی زیر پارچه سقف با بهره­ گیری از چراغ SMD با توان هر حباب 2 وات استفاده گردید.

سقف-متحرک-رستوران-کانکا-جماران

ساختار طرح سقف :

سایه روشن، طراحی سایبان متحرک رستوران کانکا را بگونه­ ای انجام داده، که طول ریل سقف متحرک 12 متر میباشد.

در طراحی، محاسبات و مهندسی سازه ­ی سقف متحرک به گونه­ ای عمل شده که هیچ ستونی در میان رستوران وجود ندارد.

حذف ستونهای میانی، جذابیت سازه­ را چندین برابر نمود که باعث استفاده حداکثری از فضا توسط کارفرما شد.

  • برای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎء PVC سقف
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
  • ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻘﻒ برقی ﺟﻤﻊ ﻣیباشد،

ﻧﯿﺰ از ورقهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾلهای ﺳﻘﻒ برقی نصب میشوند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

سایبان-برقی-رستوران-کانکا-جماران

ساختارِ فولادی ویژه پروژه:

در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ­اي سقف، به منظور اتصال هرچه بهتر قسمت بیس سقف متحرک موارد ذیل در نظر گرفته شد.

  • ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪي ستونهایی با مقطع 14 سانتیمتر در انتهای کار
  • تقویت سازه­ی اصلی در قسمت بدنه­ی نمای پروژه
  • اتصال قوطی 10*5 سانتیمتر افقی در راستای طول نما

هماهنگی معماری سقف جمع شونده با محل نصب :

سایبان متحرک رستوران با ترکیب بدنه شیشه­ایی ظریف و دکور مدرن آن فضایی دلنشین با چشم اندازی وسیع ایجاد نمود.

زمان بندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه :

طراحی سقف متحرک رستوران کانکا ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ کارفرما در ﻣﺪت 50 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒهای ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 30 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 20 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

5/5 - (1 امتیاز)
02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم