خانه
En
02122367612
سایبان-برقی-حیاط-مرکز-شفا-پرتو-اصفهان

سایبان برقی حیاط مرکز تصویربرداری شفا

نام پروژه : سایبان برقی حیاط مرکز شفا پرتو – اصفهان با ساختار سازه ای روف لول

سال اجرا: 1395

مدت زمان نصب: 30 روز کاری

مساحت : این پروژه به مساحت 47 مترمربع اجرا گردیده است

این مرکز واقع در شهر اصفهان چهارراه شیخ صدوق، کاملترین و مجهزترین مرکز تصویربرداری پزشکی اصفهان که در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را با استانداردهای جهانی آغاز نمود میباشد

مجری طرح: شرکت سایه روشن

هدف از اجرای این پروژه :

سایبان برقی حیاط مرکز تصویربرداری شفا پرتو به جهت پوشش بخش مرکزی این موسسه میباشد.

متریال بکار رفته :

غشاء PVC بکارگیری شده متشکل از الیاف پلی استر با روکش PES/PVC/ACR میباشد.

ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آلمان و ﺑﻪ رﻧﮓ سفید دارای 5 سال گارانتی و طول عمر مفید 20 سال میباشد.

حرکت سقف متحرک پارچه ای توسط یک عدد موتور در انتهای ریلها، با سهولت، کمترین صدا، بواسطه ­ی یک ریموت دستی انجام میپذیرد

پیشنهاد میشود برای مشاهده انواع اجرا شده سقف متحرک حیاط به صفحه انواع کاربری سقف متحرک مراجعه فرمائید.

به منظور هدایت مناسب آب سایبان برقی حیاط از گاترهایی استفاده شده که در دل ستونها مخفی میباشند.

این گاترها آب باران را به کف شور تعبیه شده در کف بام هدایت می­کنند.

رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ به خواسته­ ی معمار پروژه ﺑﻪ رﻧﮓ زغال سنگی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

برای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎء PVC و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب، ﺑﺮف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳایبان برقی ﺟﻤﻊ ﻣیباشد از ورقهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾلهای ﺳﻘﻒ برقی نصب میشوند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

زمان بندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه:

طراحی سایبان برقی حیاط مرکز شفا پرتو ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ کارفرما در ﻣﺪت 5 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳقف ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 20 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻃﯽ 5 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

برای مشاهده پروژه های سقف متحرک پارچه ای به صفحه پینترست ما بپیوندید

 

5/5 - (1 امتیاز)
02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم