مشاوره آنلاین
En
02122367612

زمان تحویل

زمان تحویل:

ما در زمان ثبت سفارش به شما برنامه ی زمان بندی ایی ارائه می دهیم که جزئیات هر قدم و هر مرحله اجرایی پروژه ی شما (موارد درگیر با ساخت و نصب سقف متحرک ) مشخص خواهد بود. بهترین مرجع برای شناخت شما از دقت و اهمیت زمان ها در سایه روشن ، مشتریان قبلی ما هستند. در کشور ما و در فضای امروز مدیریت پروژه ها، آنچه که کار را بر همه ی ما سخت تر و دشوارتر نموده عدم برنامه ریزی های دقیق و زمان بندی کامل جزء به جزء گام های اجرایی توسط پیمانکاران جزء میباشد. برنامه ریزی و زمانبندی چیزیست که اکثر ما پیمانکاران در پروژه های عمرانی آنرا مختل میکنیم و دیگر پیمانکاران نیز بدلیل وابسته بودن اجزاء فنی پروژه ها بصورت زنجیر وار از آن تاثیر میگیرند . زمان تحویل سقف جمع شونده خریداری شده شما بین 20 تا 70 روز متغیر خواهد بود .

زمان تحویل سقف جمع شونده به دو عامل اصلی بستگی دارد : 1- نوبت ساخت سفارش شما در صف تولید کارخانه 2- میزان و مقدار کارهایی که برای تامین و تکمیل پیش نیاز سقف جمع شونده بایستی توسط سایر پیمانکاران پروژه شما صورت گیرد. (اعم از تامین صفحات فلزی ، برخی عایق کاری ها ، عبور تاسیسات الکتریکی و سرمایشی گرمایشی ، تغییرات و اصلاحات احتمالی برای هدایت آب باران در کف و … ). عامل اول تاثیر چندانی بر طولانی شدن زمان پروژه شما نخواهد داشت ولی متاسفانه در اکثر موارد دومین عامل ، موضوع زمان ها و برنامه ریزی ها را خیلی طولانی تر مینماید.