مشاوره آنلاین
En
02122367612

ابعاد قابل تولید سقف متحرک

ابعاد-قابل-تولید-سقف-متحرک

ابعاد بهینه و قابل تولید سقف متحرک:

برای بدست آوردن بهینه ترین ابعاد سقف متحرک بایستی یکسری از شرایط و محدودیت ها در تولید سقف جمع شونده را دانست.

موارد زیر میتواند کمک مناسبی برای تعیین ابعاد سقف متحرک باشد.

نکاتی در مورد دهانه های بارگیر و فواصل اجرایی سقف متحرک :

تیم مهندسی سایه روشن در تلاش برای ایجاد محصولات مدولار با تنوع ابعادی که شما انتظار دارید میباشد، لذا در تمامی سیستمهای متحرک با هر ابعاد و اندازه ، هیچ گونه مهار سازه ای در وسط فضای مورد نظر شما وجود نخواهد داشت و فقط نحوه چیدمان تکیه گاه های مورد نیاز  بصورت محیطی در نظر گرفته شده است .

حداکثر فاصله المانهای باربر :

  • ریل سقف متحرک ( تیر اصلی ) :

بیشترین فاصله بین دو ریل می تواند 4 متر باشد و برای اجرای دهانه های بزرگ تر از ریل میانی استفاده خواهد شد .

  • پروفیل آلومینیومی متصل به  پارچه سقف برقی ( تیر فرعی) :

فاصله بین این المانها حداقل 50 سانتیمتر و حداکثر 70 سانتیمتر میتواند باشد، هرچه فاصله بین دو ریل بیشتر باشد فاصله پروفیلهای آلومینیومی سقف متحرک کمتر خواهد بود و بالعکس .

ابعاد قابل تولید در سیستم سقف متحرک :

  • حالت شماره یک ابعاد بهینه سقف متحرک :

طول ریل کمتر از 6 متر     –    عرض دهانه حداکثر تا 12 متر

در این حالت سیستم مهار سازه ای بصورت محیطی با ترکیب تیر ستون هایی با مقاطع باکس فولادی انجام می شود .

  • حالت شماره دو ابعاد بهینه سقف برقی :

طول ریل بین 6 تا 8 متر     –    عرض دهانه حداکثر تا 9 متر

در این حالت سیستم مهار سازه ای بصورت محیطی با ترکیب تیر ستون هایی با مقاطع باکس فولادی انجام می شود .

با توجه به اینکه طول ریل از 6 متر تجاوز می کند برای مهار آن از دستک های مورب که در قسمت بالای ریل تعبیه می شوند بهره میجوییم .

  • حالت شماره سه ابعاد قابل تولید سایبان برقی :

طول ریل بین 8 تا 10 متر     –    عرض دهانه حداکثر تا 9 متر

در این حالت سیستم مهار سازه ای بصورت محیطی با ترکیب تیر ستون هایی با مقاطع باکس فولادی انجام می شود .

با توجه به اینکه طول ریل از 8 متر تجاوز می کند برای مهار هر ریل ماکزیمم از دو دستک مورب که در قسمت بالای ریل تعبیه می شوند بهره می جوییم.