خانه
En
02122367612

fabric retractable roof system

قیمت سقف متحرک پارچه ای

دامنه قیمت سقف متحرک پارچه ای از مترمربع 7،000،000 تومان تا 9،000،000 تومان بسته به ابعاد و مسائل سازه ای متغیر است.
البته سایه روشن برای پروژه های بیشتر از ۲۰۰ مترمربع، امکان ارائه پیشنهادات اقتصادیتر را نیز دارد

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم