خانه
En
02122367612
سقف-جمع-شونده-رستوران-کانکا

سقف جمع شونده رستوران کانکا

امتیاز دهید

نام: سقف جمع شونده رستوران کانکا (سقف ﺑﺮﻗﯽ روف ﮔﺎردن) واقع در مجتمع تجاری جم سنتر

سال اجرا: 1396

مدت زمان نصب: 50 روز کاری

مساحت : مجموع 13 عدد سقف جمع شونده اجراشده در سه تراس شمالی، شرقی و جنوبی =460 متر­مربع

کارفرما: جناب آقای اَمین اَمرجی و شرکاء

مجری طرح: شرکت سایه روشن

سایبان-برقی-تراس-شرقی-کانکا سقف-برقی-تراس-شرقی-کانکا

هدف از اجرای طرح سقف جمع شونده رستوران:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ، ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازي روف گاردن رستوران و ایجاد فضایی دلنشین برای صرف غذا و گذراندن زمان، با ثبت خاطره­هایی خوش.

رستوران کانکا طبقه15 بام مجتمع تجاری جم سنتر در منطقه جماران تهران دارای مساحتی بالغ بر 560 متر مربع است.

تراسهای رستوران کانکا نزدیک به دامنه­ی کوهای شمالی و تقریبا در بلندترین نقطه تهران هستند.

مهمانان این رستوران اشراف کامل به چشم انداز شهر تهران دارند.

سقفهای متحرک رستوران، علاوه بر زیبایی، امکان باز و بسته شدن در شرایط متنوع جویی را به بهره بردار میدهد.

و امکان استفاده از آب و هوای فصل بهار و شبهای تابستان را فراهم مینماید.

معرفی تخصصی طرح سقف متحرک:

متریال بکار رفته در سقف جمع شونده رستوران کانکا:

پارچه­ بکارگیری شده متشکل از الیاف پلی استر با روکش PES/PVC/ACR میباشد.

ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آلمان و ﺑﻪ رﻧﮓ سفید دارای 5 سال گارانتی و طول عمر مفید 20 سال میباشد.

حرکت سقف جمع شونده توسط یک عدد موتور در انتهای ریلها، با سهولت، کمترین صدا، بواسطه­ی یک ریموت دستی انجام میپذیرد

به منظور هدایت مناسب آب سطح سقف متحرک از گاترهایی استفاده شده که در دل ستونها مخفی میباشند.

این گاترها آب باران را به کف شور تعبیه شده در کف بام هدایت می­کنند.

رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ به خواسته ­ی معمار پروژه ﺑﻪ رﻧﮓ سفید اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

روی پروفیلهای آلومینیومی زیر پارچه سقف اتوماتیک با بهره ­گیری از چراغ SMD با توان هر حباب 2 وات استفاده گردید.

ساختار طرح سقف جمع شونده رستوران:

سایه روشن، طراحی سقف جمع شونده­ ی این رستوران را بگونه­ ای انجام داده، که طول ریل سقف متحرک 12 متر میباشد.

در طراحی، محاسبات و مهندسی سازه­ ی سقف متحرک به گونه ­ای عمل شده که هیچ ستونی در میان رستوران وجود ندارد.

حذف ستونهای میانی، جذابیت سازه­ را چندین برابر نمود که باعث استفاده حداکثری از فضا توسط کارفرما شد.

  • برای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎي PVC سقف متحرک
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
  • ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻘﻒ برقی ﺟﻤﻊ ﻣیباشد،

ﻧﯿﺰ از ورقهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾلهای ﺳﻘﻒ برقی نصب میشوند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ساختارِ فولادی ویژه پروژه:

در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه­اي سقف ﻣﺘﺤﺮك ، به منظور اتصال هرچه بهتر قسمت بیس سقف متحرک موارد ذیل در نظر گرفته شد.

  • ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪي ستونهایی با مقطع 14 سانتیمتر در انتهای کار
  • تقویت سازه­ی اصلی در قسمت بدنه­ی نمای پروژه
  • اتصال قوطی 10*5 سانتیمتر افقی در راستای طول نما

هماهنگی های معماری سقف جمع شونده با محل نصب :

سقف متحرک رستوران با ترکیب بدنه شیشه­ ایی ظریف و دکور مدرن آن فضایی دلنشین با چشم اندازی وسیع ایجاد نمود.

زمانبندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه :

طراحی سقف متحرک ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ کارفرما در ﻣﺪت 50 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه­ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒهای ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 30 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 20 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد.

02122367612
سلام
در واتس اپ پاسخگوی شما هستیم