مشاوره آنلاین
En
02122367612

سایبان برقی استخر مسکونی – آتین 6

سقف-متحرک-استخر-ساختمان-آتین

سایبان برقی استخر مسکونی – آتین 6

در روف گاردن این ساختمان مسکونی یک استخر وجود دارد

برای پوشش این استخر از سقف متحرک استفاده شده است.

سایبان برقی استخر در این پروژه فضای 25 مترمربع را پوشش داده است

این پروژه در سال 1396 اجرا شده است.

برای نصب این سقف جمع شونده از سه عدد ستون که در اطراف استخر قرار داده شده اند استفاده شده است.

گوشه چهارم نیز به سازه اسختمان موجود مهار شده است.

سقف-برقی-استخر-ساختمان-آتین سایبان-برقی-استخر-ساختمان-آتین