مشاوره آنلاین
En
02122367612

توانمندی های خاص

توانمندی های خاص:

تولید یک سقف متحرک (سقف جمع شو) نیازمند اطلاعات کافی در زمینه سازه های آلومینیومی و سازه پارچه ای است. علاوه بر این موارد بایستی دانست که یک سقف جمع شونده یک سازه ساختمانی است. لذا سقف متحرک باید با رعایت مقررات و آیین نامه های حاکم بر طراحی سازه، تولید واجرا شود. شرکت سایه روشن با تکیه بر اطلاعات و توانمندی های خاص خود اقدام به تولید سقف متحرک کرده است. این توانمندی ها عبارتند از:

  • 55 سال پشتوانه صنعت سازه های آلومینیومی (شرکت پیشینه)
  • 10 سال پشتوانه صنعت سازه های پارچه ای کششی (شرکت آسمانه)
  • مجهز به تیم مهندسی سازه و طراحی های خاص مورد نیاز هر پروژه
  • مجهز به تیم مهندسی قطعات به منظور تلفیق و زیباسازی جزئیات هر پروژه
  • نگاه استراکچرال به ساختار سازه ای سقف های جمع شونده با توجه به عمده کاربری ها در تهران (در اکثر نقاط دنیا این سقف ها برای استفاده در سطح زمین مهندسی و ساخته میشوند اما در تهران ، برعکس)